X
 
FLOATING GARDEN

FLOATING GARDEN

Sasik, oil on panel 6" x 6", 2018
6" H x 6" W

X
 
MAGNOLIAS

MAGNOLIAS

Sasik, oil on canvas, 14” x 11”, 2018
14" H x 11" W

X
 
WISTERIA

WISTERIA

Sasik, oil on panel 15" x 79", 2018

X
 
KEEPER OF SECRETS

KEEPER OF SECRETS

Sasik, Oil on canvas 60" x 48", 2017
60" H x 48" W

X
 
WILD HYDRANGEAS

WILD HYDRANGEAS

Sasik, oil on canvas 48" x 30", 2018
48" H x 30" W

X
 
MOSSY OAKS

MOSSY OAKS

Sasik, 2016
48" H x 48" W

X
 
NAKED TREES

NAKED TREES

Sasik, oil on panel 12" x 12", 2016
12" H x 12" W

X
 
DON'T KNOW YET

DON'T KNOW YET

Sasik, oil and cold wax on panel
36" H x 24" W x 2" D   

X
 
WHISPY SKY

WHISPY SKY

Sasik, oil on canvas 48" x 48", 2017
48" H x 48" W

X
 
DARK CLOUD

DARK CLOUD

Sasik, oil and cold wax on canvas 48" x 48", 2017
48" H x 48" W

X
 
SUNSET LAKE

SUNSET LAKE

Sasik, oil on canvas
18" H x 18" W

X
 
SWAMP TREES

SWAMP TREES

Sasik, Oil and cold wax on canvas 30" x 30", 2017
30" H x 30" W

X
 
DISTANT MOONLIGHT

DISTANT MOONLIGHT

Sasik, oil and cold wax on canvas 48" x 48", 2017
48" H x 48" W

X
 
BAYOU'S EDGE

BAYOU'S EDGE

Sasik, oil on canvas 36" x 24"
36" H x 24" W

X
 
ABSTRACT LANDSCAPE

ABSTRACT LANDSCAPE

Sasik, oil on canvas 12" x 12"
12" H x 12" W

X
 
GRASS

GRASS

Sasik, oil on canvas
12" H x 12" W

X
 
CITY PARK WATER AND TREES

CITY PARK WATER AND TREES

Sasik, Oil on Panel 30" x 30", 2016
30" H x 30" W

X
 
CRIMSON WORLD

CRIMSON WORLD

Sasik, oil on canvas 48" x 36"
48" H x 36" W

X
 
AMONG THE TREES

AMONG THE TREES

Sasik, oil on canvas 36" x 24"
36" H x 24" W

X
 
FANCY WEEDS

FANCY WEEDS

Sasik, oil on canvas 30" x 48", 2018
30" H x 48" W

X
 
BLUE SKY

BLUE SKY

Sasik, oil on panel 8" x 8"
8" H x 8" W

X
 
ROMANCE ROAMS FREE

ROMANCE ROAMS FREE

Sasik, oil on canvas 48" x 60", 2018
48" H x 60" W

X
 
WILD FLOWERS

WILD FLOWERS

Sasik, oil on canvas 16" x 12", 2018
16" H x 12" W

X
 
FIELD OF BLUE BONNETS

FIELD OF BLUE BONNETS

oil on canvas 20" x 20", 2018
20" H x 20" W

X
 
GARDEN

GARDEN

Sasik, oil on panel 6” x 6”, 2018
6" H x 6" W

X
 
SUMMER POND

SUMMER POND

Sasik, oil on panel 6” x 6”, 2018
6" H x 6" W

X
 
LILIES ON WATER

LILIES ON WATER

Sasik, oil on canvas 48” x 60”, 2018
48" H x 60" W x 1.5" D   

X
 
LIVE OAK

LIVE OAK

Sasik, oil on panel 6” x 6”, 2018
6" H x 6" W

X
 
SHIMMERING POND

SHIMMERING POND

Sasik, oil on panel 6” x 6”, 2018
6" H x 6" W

X
 
SPRING ALLEY

SPRING ALLEY

Sasik, oil on canvas, 2018
24" H x 18" W

X
 
PINK LOTUS

PINK LOTUS

Sasik, oil on panel 6" x 6", 2018
6" H x 6" W

X
 
GRASS

GRASS

Sasik, oil on canvas 36" x 12", 2018
36" H x 12" W

X
 
ROSE ALLEY

ROSE ALLEY

Sasik, oil on canvas 24" x 18", 2018
24" H x 18" W x 1.5" D   

X
 
HYDRANGEA PATHWAY

HYDRANGEA PATHWAY

Sasik, oil on canvas 12” x 12”, 2018
12" H x 12" W

X
 
LOVE IS SUNSHINE ON A RAINY DAY

LOVE IS SUNSHINE ON A RAINY DAY

Sasik, 48" x 60" oil, 2019
48" H x 60" W

Loading Gallery Images...